GDPR

Ochrana osobních údajů a cookies

1. Vyplněním formuláře, zaškrtnutím políčka souhlasu a odesláním dotazu/poptávky, uděluji
 souhlas správci Lucie Fajčíková, se sídlem Větrná 85, Miroslav, IČ: 86994026, zapsané v Živnostenském rejstříku (dále jen „Správce“), aby
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně
osobních údajů“) a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, shromažďovala, uchovávala a zpracovávala, tyto
osobní údaje:
– jméno a příjmení,
– adresa,
– e-mail,
– telefonní číslo.
2. Jméno, příjmení, přezdívka, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za těmito účely:
a. Pro uzavření objednávky,
b. Pro realizaci zakázky,
c. Pro zasílání upozornění a oznámení týkající se obchodního případu,
d. Pro zasílání marketingových oznámení správce,

e. Pro vytvoření návrhu a nabídky

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 10 let.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět,
a to například zasláním emailu na adresu info@flwood.cz, nebo dopisu na kontaktní
údaje Větrná 85, Miroslav, 671 72. Vždy ovšem dojde k přezkoumání odvolání
souhlasu pro každý účel, neboť pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
právo odvolání nemám.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem manuálně v elektronické podobě
prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– vznést námitku proti zpracování,
– na přenositelnost údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
6. Jako Subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom/a všech svých práv dle zákona o ochraně
osobních údajů a práv podle GDPR.
7. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně.
8. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Zásady používání cookies
Získávání a zpracovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje shromažďujeme jen za předpokladu, že nám je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle, například při vyplnění poptávkového formuláře, nebo při objednávce výrobku. Vaše osobní údaje mohou být v omezeném rozsahu zpracovávány při návštěvě našich webových stránek prostřednictvím cookies, Vaše osobní data zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Cookies
Procházením našich webových stránek souhlasíte s užitím souborů cookies. Cookies používáme k optimalizaci našich webových stránek a za účelem relevantní reklamy. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače, tabletu nebo mobilního telefonu při návštěvě webových stránek a zaznamenávají údaje o vašem zařízení a o interakci s našimi webovými stránkami. Cookies lze kdykoliv v internetovém prohlížeči deaktivovat (po deaktivaci však některé služby a funkce webových stránek nemusí fungovat správně), nebo je můžete kdykoliv z vašeho zařízení smazat. Díky cookies zjišťujeme, zda jste již na naší webové stránce z daného zařízení někdy byli a zaznamenávají data, jako jsou například datum a délka vaší návštěvy jednotlivých stránek.
Google Analytics
Pro náš web využíváme Google Analytics (nástroj od společnosti Google, který umožňuje vlastníkovi webových stránek získávat statistická data o uživatelích svého webu). Tento nástroj „Google Analytics“ rovněž používá cookies. Informace vygenerované souborem cookies o užívání naší stránky – včetně vaší IP adresy, jsou přeneseny společnosti Google a uloženy na serverech v USA. Google používá tyto informace pro vyhodnocování užívání našich webových stránek. Na základě vyhodnocení získáváme informace a statistiky návštěvnosti a chování na webu pro účely marketingu a remarketingu. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Všechna takto získaná data jsou zpracována anonymně. Anonymita je zaručena tím, že Google nespojuje Vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nejsou odeslána žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo apod.
Odkazy na jiné webové stránky
Naše webové stránky mohou odkazovat na webové stránky jiného provozovatele webu a služeb. Jejichž obsah a provozování nemůžeme ovlivnit. Za zabezpečení ochrany osobních údajů, nebo obsah těchto stránek neneseme zodpovědnost. Při návštěvě těchto stránek nese veškerou zodpovědnost za ochranu osobních údajů jejich provozovatel.

Veškerý obsah tohoto webu (text, obrázky, dokumenty aj.), podléhá autorským právům.
Kopírování, či zneužití jakéhokoliv obsahu k vlastním účelům, či dalšímu zpracování, je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.